Quick Order

Privacy

Keymer B.V.
Gevestigd aan de Elbe 23, 2491 BT Den Haag, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weer gegeven in deze privacyverklaring.
Onze contactgegevens zijn:

Keymer B.V.
Elbe 23
2491 BT Den Haag
+31 70 3178033
info@keymer.nl
https://www.keymer.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Keymer B.V. verwerkt uw persoonsgegevens aangezien u gebruik maakt van onze diensten en / of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Om uw orders te kunnen verwerken, hebben wij de volgende gegevens nodig:
 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • KvK nummers (waardoor ook geslacht, geboortedatum en geboorteplaats bij ons bekend zijn)
 • Bankrekeningnummer
Daarnaast:
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en via telefonisch contact
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website
 • IP adres, internetbrowser en apparaat type

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Keymer B.V. verwerkt de volgende bijzondere en / of gevoelige persoonsgegevens van u:

Kredietwaardigheidscheck

Bij Keymer B.V. is het mogelijk om achteraf te betalen voor de producten die ukoopt. Om dit mogelijk te maken en u en onszelf te beschermen tegen misbruik, laten we uw kredietwaardigheid toetsen. Dit doen wij door de noodzakelijke persoonsgegevens (waaronder uw adresgegevens) te verstrekken aan kredietwaardigheidsbeoordelaar Creditsafe, die deze gegevens alleen voor dit doel mag gebruiken.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Keymer B.V.verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
 • Om goederen en diensten bij u af te leveren
 • Het afhandelen van uw betaling
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
 • Keymer B.V. analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren
 • Keymer B.V. verwerkt persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte

Geautomatiseerde besluitvorming

Keymer B.V. neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen overzaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of- systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Keymer B.V.) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Keymer B.V. bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Voor alle categorieën van persoonsgegevens hanteren wij de maximaal toegestane wettelijke termijnen.

Delen van persoonsgegevens met derden

Keymer B.V. verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een Verwerkersovereenkomst om te zorgen voor een zelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Keymer B.V. blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Keymer B.V. gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Keymer B.V. gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren.

Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Hieronder een overzicht:

Google Analytics

Type: Analytisch
Deze cookies worden geplaatst door Google waarmee wij het surfgedrag op onze website analyseren en daarmee onze website en dienstverlening verbeteren. Google Analytics deelt geen anonieme data met derden. _ga, _gid, _gat, __utma, __utmb, __utmc, __utmt, __utmv, __utmz, __utmx & __utmxx (duur:max. 2jaar).

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Keymer B.V. en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, testuren.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@keymer.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Keymer B.V. wilt u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Keymer B.V. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan schriftelijk contact met ons op of per e-mail via info@keymer.nl.